V části Uničova nepoteče v úterý 8. dubna voda

3. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

PVK cisterna pitná voda - IMG_2705

V souvislosti s realizací investiční akce VHS Olomouc, a.s., – „Uničov – rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“, dojde v úterý 8. 4. 2014 v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin k plánovanému přerušení dodávek vody na ulici Mohelnická a částečně ulice Bratří Čapků.

Portál Naše voda o tom dnes informovala mluvčí MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. Markéta Bártová. Podle ní budou v uvedené době probíhat technologické práce v armaturních šachtách AŠ1, AŠ2 a na ulici Mohelnická. Pro možnost provedení této náročné opravy bude nutné uzavřít přívodní potrubí DN 400 z vodojemu Uničov – Šibeník do města Uničova. Současně bude nutno zajistit náhradní zásobování města Uničova pitnou vodou přepojením na výtlačný řad z prameniště Haukovice. Toto provozní opatření, kdy dojde ke změně směru proudění dodávané pitné vody, však může způsobit v ostatních částech města Uničova lokální zakalení, pokles tlaku a případné přerušení dodávek pitné vody v horních patrech bytových domů.

Po celou dobu odstávky bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou přistavenými cisternami. Pokud odběratelé zaznamenají změnu kvality dodávané pitné vody, mohou tuto změnu kdykoliv nahlásit na dispečink MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (tel. 585 536 238), který následně zajistí provedení dostupných opatření k odstranění tohoto stavu.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se tímto omlouvá dotčeným spotřebitelům za případné komplikace způsobené těmito nutnými pracemi.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace