ČAOH podporuje SOVAK v kritice novely zákona o odpadech

23. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV odpadní voda - IMG_3867

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), podobně jako Sdružení vodovodů a kanalizací, opakovaně upozornila MŽP na chybný návrh novely zákona o odpadech ve věci nově navrhované působnosti zákona na obsahy bezodtokých jímek.

Uvedené bezodtokové jímky má v ČR nemalé množství občanů. ČAOH přitom již v listopadu a prosinci minulého roku zaslala ministerstvu životního prostředí své připomínky k návrhu tzv. infringementové novely zákona o odpadech. Ve svých připomínkách ministerstvo upozornila na několik zásadních problémů, které by navrhované znění způsobilo.

Zjednodušeně řečeno to, čemu jsme doposud říkali odpadní vody v bezodtokých jímkách a co zpravidla vozily fekální vozy jako odpadní vodu na čistírny odpadních vod, kde byla standardně zpracována a vyčištěna, by nově mělo být odpadem. Takto to alespoň navrhovalo ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že z velké části se jedná o produkci od fyzických osob – občanů – jednalo by se dokonce o komunální odpad (nechme stranou, zda kategorie ostatní, či nebezpečný (infekčnost). Množství se odhaduje na 1,7 – 2 miliony tun. S tím tudíž souvisí i riziko pro obce, neboť ty by měly ze zákona občanům zajistit nakládání s komunálními odpady. Při případném přijetí problematického znění novely, by reálně hrozilo razantní zatížení producentů odpadních vod z bezodtokých jímek, v tomto případě zejména domácností a drobných podnikatelů, novými povinnostmi. Hrozí také, že tyto odpadní vody, kterým bychom nově začali říkat odpady, nebude po náběhu povinnosti kde likvidovat, neboť velká část čistíren odpadních vod nemá povolení od krajského úřadu k příjmu a zpracování odpadů, ale pouze odpadních vod.

„Postoj ministerstva v této věci je poměrně zvláštní, když prosazuje, aby na to, co vždy bylo vnímáno jako odpadní voda z bezodtokých jímek, a takto s tím bylo i dále nakládáno, bylo nyní ve svém důsledku nahlíženo jako na komunální odpad“, dodává ředitel ČAOH Petr Havelka. „Věřme, že ministerstvo tentokrát vyslyší připomínky odborných asociací, jak těch z oblasti vod, tak těch odpadových a bude schopno nalézt kvalitní řešení, které zbytečně negativně nedopadne na občany. Jako značně smysluplnější se jeví úprava zákonů týkajících se vod, než řešení situace přes odpadový zákon,“ uvedl Havelka.

Další informace najdete na stránkách České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace