ČAOH má velké výhrady k novým odpadovým zákonům

12. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

skládka Ďáblice - IMG_1239_U

Jak už portál naše voda informoval, Vláda ČR má ve středu projednat věcné záměry zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. K oběma bodům zpracoval stanovisko České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ředitel asociace Petr Havelka.

Stručné stanovisko k věcnému záměru zákona o odpadech

„Základním problémem věcného záměru zákona o odpadech jsou citelné finanční dopady na občany i na průmysl. V zákoně se počítá s dokonce několikanásobným zdražením zákonných poplatků za skládkování, které se promítnou do poplatků, které platí občané a firmy. MŽP svůj plán obhajuje ekonomickou analýzou, podle které dopady na obce, při jakékoli míře zdražení, mají být de-facto nulové. Tomu však nevěří prakticky nikdo. Analýzu MŽP opakovaně odmítli jak zástupci průmyslu, svazů obcí i odpadový sektor a žádali její přepracování (více viz zde). MŽP nereflektuje odborné připomínky k ekonomické analýze a stále trvá na své pravdě. Přitom je již obecně známé, že pro podporu recyklace, úpravy odpadů a další omezení skládkování by postačovalo zdražení z nynějších 500 Kč na finálních maximálně 700 Kč, což potvrzuje i samotný recyklační sektor. Podstatně vyšší zdražení je však nutné pro podporu nových spaloven odpadů, které však již ani EU nedoporučuje a nechce na ně poskytovat dotace, a to především kvůli novým vysokým cílům recyklace, které řeší evropský balíček k oběhovému hospodářství. Evropský balíček k oběhovému hospodářství ČAOH podporuje.“

Stručné stanovisko k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Tento zákon obsahuje množství novinek, které jsou pozitivním posunem oproti stávajícímu široce kritizovanému a prakticky nekontrolovatelnému stavu v oblasti sběru a zpracování zejména elektrozařízení. Hlavním problémem tohoto zákona je však alarmující omezení tržního prostředí jak ve sběru (více zde), tak ve zpracování upotřebených výrobků. Velmi reálně hrozí, že celá tato část sektoru se přesune do netržního oligopolního nastavení, kde vše budou ovládat tzv. kolektivní systémy (více viz zde). Věc opakovaně kritizoval i antimonopolní úřad (více viz zde + stanoviska ÚOHS). Důsledkem takového nastavení může být jak silné ohrožení investic všech recyklačních subjektů, které stojí mimo kolektivní systémy, tak budoucí citelné navýšení nákladů na fungování systému recyklace výrobků. Důvod je jednoduchý, kde není dostatečná soutěž a konkurence, tam není třeba být nejlepší a levný. Přitom celý systém recyklace výrobků platí de-facto občané při nákupu nového zboží.

Připomínky ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství pečlivě oba věcné záměry prostudovala a připravila k nim řadu podstatných přípomínek. Své připomínky ČAOH již ve fázi připomínkového řízení zveřejnila a jsou stále k dispozici zde:

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o odpadech

Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Aktuální verze obou věcných záměrů ve znění, ve kterém je má projednat vláda:

věcný záměr zákona o odpadech: odpady-zakon-vecny-zamer2015-vlada.pdf [ 324.25 kB ]

věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností: vyrobky-s-ukoncenou-zivotnosti.pdf [ 331.67 kB ]

Podobně jako stanovisko Legislativní rady vlády, i Česká asociace odpadového hospodářství věří, že v rámci prací na paragrafovém znění obou nových zákonů, bude možné kritizované body věcných záměrů posunout do racionální a funkční roviny. A to jak technické, věcné, ale v neposlední řadě i do roviny akceptovatelných ekonomických dopadů.

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině