V Bzí budou mít nový vodovod

Aktualizováno 21. září 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje vodovod v Bzí, místní části Železného Brodu. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Letos směřujeme do obnovy majetku, především vodovodních a kanalizačních sítí, téměř 70 procent z ročního plánu investic. Do kategorie obnovy patří i rekonstrukce vodovodních řadů v Bzí, která přispěje ke zlepšení zásobování přibližně 120 připojených obyvatel pitnou vodou,“ řekl Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS.

Původní litinové vodovodní řady v Bzí jsou ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a opakovaně poruchové. Připojení obyvatelé si proto stěžují na množství a kvalitu dodávané pitné vody.

Nově se pro vodovod použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE).  Řad A v délce 198 metrů bude o průměru 90 mm. Část řadu B v délce 102 metrů bude o průměru 90 mm a druhá část v délce 96 metrů o průměru 63 mm. Na rekonstruovaných úsecích budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Část rekonstrukce řadu B v délce 174 metrů bude provedena bezvýkopovou technologií BERSTLINING. Jde o metodu zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí – používá se zpravidla v místech, kde je nutno chránit porosty nebo zachovat dopravu na komunikaci. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2012, kdy byly zároveň zahájeny i stavební práce. Ty mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je pro rok 2012 naplánováno 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace