V Brodku u Přerova staví čistírnu a kanalizaci

Aktualizováno 21. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

V Brodku u Přerova zahájili stavbu čistírny odpadních vod ČOV) a kanalizaci. Celková ceny je spočítána na 142 milionů korun včetně DPH. Informuje o tom městys Brodek u Přerova a zpravodaj firmy OHL ŽS, která stavbu provádí.Až 85 procent nákladů uhradí dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí a pět procent uhradí stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí. Zbylé prostředky poskytne městys Brodek u Přerova.

Kanalizace zajistí odvádění dešťových i splaškových odpadních vod z obytné zástavby a z objektů občanské a technické vybavenosti obce Brodek u Přerova a z místní části Luková. Celkem bude podle zprávy společnosti OHL ŽS vybudováno 5816 metrů gravitační kanalizace a 3632 metrů výtlačných řadů. K čistírně povede také nová, 266 metrů dlouhá vodovodní přípojka (DN 80).

Čistírna bude sloužit pouze pro čištění odpadních vod z místních domácností, protože na ni nebudou přivedeny žádné významné zdroje průmyslových odpadních vod. Její kapacita bude 2 008 ekvivalentních obyvatel, což v sobě zahrnuje předpokládaný desetiprocentní přírůstek obyvatelstva v lokalitě.

Čistírna i kanalizace by měly být dokončeny v létě příštího roku a zkušební provoz by měl začít 30. června 2014.

Zdroj: Městys Brodek u Přerova, Zpravodaj OHL ŽS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace