Brněnská přehrada se chystá na zimní režim. Hladina vody klesne o čtyři metry

27. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

pm7

Brněnská přehrada se chystá na zimní období. Už před měsícem přestaly pracovat aerační věže, dodávající do nádrže vzduch okysličující vodu. Na přítoku také přestal do vody proudit síran železitý, který srážel nejvydatnější potravu pro sinice – fosfor.

Podle dnešního vyjádření mluvčí Povodí Moravy Veroniky Slámové tak pro letošní rok definitivně skončí aktivní opatření, zajišťující v létě v nádrži kvalitní vodu pro koupání. „Zítra (28.října 2011) udělají vodohospodáři z Povodí Moravy poslední letošní tečku za aktivními opatřeními. Začnou upouštět hladinu tak, aby do čtrnácti dnů byla na kótě 225 m.n.m. Tedy o téměř čtyři metry níže než za letního stavu,“ uvedla Slámová.

„Jsem rád, že výsledky letošního roku potvrdily smysl všech opatření, která jsme se rozhodli na brněnské nádrži provádět. Plavce již druhý rok neohrožovaly toxické sinice, jejich zárodky zmizely také ze sedimentů a voda měla téměř po celou sezónu průhlednost dva až čtyři metry. I v těch nejteplejších dnech se nám dařilo nádrž provzdušňovat tak, aby bylo v horních vrstvách co nejvíce kyslíku. Nemuseli jsme tedy přistoupit k žádným záložním opatřením, jako je například aplikace PAXu nebo vápnění obnažených břehů,“tvrdí generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Odborníci, analyzující výsledky rozborů vody potvrdili, že zabralo také vypouštění síranu železitého u přítoku do nádrže. Neškodné železo totiž dokázalo vysrážet fosfor natolik, že do nádrže už jej přitékalo minimum. „Podařilo se nám snížit obsah fosforečnanůz 0,25-85mg/l na 0,01mg/l,“ uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy) Jan Moronga.

Příští rok bude posledním, kdy bude povodí na popisovaná opatření čerpat téměř 150 milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Voda pak musí mít následujících pět let požadovanou kvalitu. „Bude proto velmi záležet na tom, jak k problematice přistoupí obce, zemědělci a všichni obyvatelé, žijící v povodí řeky Svratky,“ upozornil Moronga.

Povodí Moravy nyní spolu se všemi dotčenými kraji – Jihomoravským, Vysočina a Pardubickým –zpracovává takzvaný bilanční model povodí Svratky. Ten má poukázat na zdroje znečištění a navrhnout řešení. Investice do čisté vody v řece jsou však již dlouhodobé. Do dílčích opatření jako je například odkanalizování, budování čistíren odpadních vod, protierozních projektů či stavby záchytných mokřadů již přišly více než dvě miliardy korun.

Jak se podařilo dostat do horních vrstev kyslík, který vadí sinicím?

Dvacet aeračních věží mísí vodu se vzduchem v nádrži tak, aby se kyslík z horní vrstvy dostával co nejníže. Letos v srpnu se podařilo dostat 8 mg/l rovnoměrnědo hloubky 16 metrů. Zatímco ve stejném měsíci 2003 bylo nejvíce kyslíku (13 mg/l) v hloubce asi dva metry.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla