Britští výzkumníci boří mýtus o Africe bez vody

20. dubna 2012 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

ilustračka k Africe

Zejména na severu Afriky se nacházejí v podzemí daleko větší zásoby vody, než se dosud předpokládalo. Zjistili to britští geologové z londýnské Univerzity College.

Podle informací BBC se velké zásoby podzemní vody nacházejí především v Alžírsku, Libyi a Čadu. Vědci přitom tvrdí, že se pod povrchem Afriky nachází stokrát více vody než na jejím povrchu. Množství podzemních zásobníků bylo ale naplněno vodou před 5000 lety, než se Sahara vlivem klimatických změn proměnila v poušť.

Díky tomu tak ale může být využití podzemních zásob vody podle odborníků problém. Vzhledem k malým srážkám nad africkým kontinentem v současné době by se totiž potenciálně využívané zásoby podzemních vod nejpozději za 70 let vyčerpaly.

Podle odhadů nemá v současné doběz hruba 300 milionů obyvatel Afriky přístup k pitné vodě, přičemž zavodňováno je na kontinentu pouhých pět procent zemědělské půdy. To výrazně snižuje produkční potenciál afrického zemědělství. Podle Organizace OSN pro zemědělství a výživu by bylo přitom žádoucí zvýšit rozlohu zavlažovaných oblastí na zhruba 11 procent, zejména kvůli dosluhujícím antickým zavlažovacím systémům. Odborníci doporučují různé způsoby zachycení dodatečné vody, například úpravy povrchu půdy, terénu nebo vybudování podzemních nádrží k zachycování vody z vydatných, ale příliš rychlých tropických a subtropických lijáků. Pilotní studie ukazují, že největší možnosti zlepšit dostupnost vody mají savany. Paradoxně je například v pustinách jižní Afriky k dispozici víc než dost vody, ale není využívána.

Podle některých vědců ale nemusí být cestou k nárůstu africké zemědělské produkce zvýšení zvalažování, ale zvýšení výnosů plodin alespoň o 25 procent jinými způsoby. Metodou je podle nich šlechtění plodin tak, aby mohly výsledné odrůdy výrazně lépe hospodařit s vodou, odolávat teplotním extrémům i úspěšněji čelit nejrůznějším chorobám.

Naše voda

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině