V Břeclavi proběhne v pondělí slavnostní zahájení výstavby protipovodňových opatření

Aktualizováno 24. srpna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Dyje v Břeclavi - IMG_0409

Za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, hejtmana kraje Michala Haška a generálního ředitele státního podniku Povodí Moravy Jana Hodovského proběhne v pondělí 29. srpna v 8.30 hodin v přístavišti u Veslařského klubu v Břeclavi slavnostní zahájení výstavby protipovodňových opatření.

Informovalo o tom tiské oddělení ministerstva zemědělství. Investice za 40 milionů korun potrvá dva roky a nově před povodní ochrání 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 milionů korun. Projekt „Dyje, Břeclav – PPO, I.etapa“  zahrnuje navýšení stávajících protipovodňových hrází a zdí a to na úroveň stoleté povodně s bezpečnostním převýšením. Z důvodu ochrany zemních hrází před činností bobra evropského bude navíc v určitých ohrožených lokalitách provedeno také osazení ocelové štětovnicové stěny, která zabrání dalšímu pronikání bobra evropského do tělesa hráze.

Práce budou probíhat celkem v pěti lokalitách – na pravém břehu řeky Dyje nad jezem Břeclav až k odlehčovacímu rameni, na levém a pravém břehu Odlehčovacího ramene v úseku od Poštorenského jezu, na pravém břehu Včelínku od Poštorenského jezu po ulici A. Kuběny v Charvátské Nové Vsi a pravém břehu Včelínku v Charvátské Nové Vsi. Uzavírky během realizace stavby nebudou nutné, obyvatelé města však pocítí po dobu výstavby zvýšený provoz nákladní dopravy.

V dalších etapách se plánuje provedení nových hrází, které zabrání zpětnému vzdutí do zastavěných částí města Břeclav a  provedení komplexních opatření, které by řešily území nad městem Břeclav v širších návaznostech s protipovodňovými opatřeními jednotlivých obcí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Dyje v Břeclavi)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině