Brdy: Suchý poldr se rýsuje

15. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Klabava Dobřív - IMG_6505

Otázka vytvoření suchého poldru v Brdech i další jednání kolem protipovodňových opatření neberou konce. Aktuální situaci popisuje plzeňská mutace deníku.cz.

Ačkoli zástupci obcí Rokycanska, ležících při Klabavě, pro suchý poldr byli, návrh díla, se kterým seznámilo Povodí Vltavy, se všem nezamlouvá. „Rozsáhlost díla je neadekvátní tomu, že má v případě záplav zachytit vodu jen ze Třítrubeckého potoka, Rezervy a horního toku říčky Klabavy,“ uvedl starosta Jiří Hahner. „Odhadovaná cena přesahuje šest set milionů. Přitom stavba s dalšími toky pramenícími v Brdech, ať už jde o Tisý, Veský, Vlčí, Skořický, Ledný potok či Kudibal, nijak nepočítá. Řadu obcí tedy navržený poldr neuchrání,“ upozornil dále. V souvislosti s už uvedeným se Strašickým nelíbí ani obří pojetí hráze. „Měla by být dvaadvacet metrů vysoká a čtyři sta padesát dlouhá. Mnozí takové monstrum nad obcí vnímají i jako hrozbu,“ dodal starosta. „Nelíbí se nám ani to, že si dílo má vyžádat obrovský zásah do krajinného rázu, vykácet by se muselo celé údolí,“ doplnil Hahner.

K protipovodňovému opatření bylo v květnu svolané i jednání do Rokycan. Vedle zástupců povodí se ho účastnili starostové obcí ležících při Klabavě a představitelé Svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy. „Zazněly tam požadavky hledání alternativního řešení k návrhu poldru, ale oficiální závěr je zatím ten, že ředitel Povodí Vltavy by se měl dostavil do Strašic na besedu. Nejen se zastupiteli, ale i dalšími občany, aby objasnil smysl vodního díla. My v radě a zastupitelstvu domluvíme zorganizování akce,“ uzavřel Hahner.“

Zdroj: www.denik.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Klabava)

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině