Brankovice se chtějí ochránit pomocí suchého poldru

Aktualizováno 5. března 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Už několikrát v minulosti obyvatelé Brankovic na Vyškovsku zažili velkou vodu, která vtrhla do jejich obce a podmáčela sklepy. Jednou v roce 2005, podruhé o pět let později. Vedení městyse se proto stále snaží co nejlépe zabezpečit proti povodním, uvedl Vyškovský deník.

„Na posledním zasedání zastupitelstva jsme schválili vypracování studie protipovodňového opatření. Dlouhodobě jsme se nemohli domluvit s Povodím Moravy. Podnik však nakonec slíbil, že dokumentaci vytvoří,“ informoval Deník brankovický místostarosta Josef Hlaváč.

Projekt ovšem není tím jediným, co Brankovickým chybí k uskutečnění plánu. „Nejsou zatím ani peníze. Takže vůbec není jisté, jestli se nějaká další protipovodňová opatření budou dělat. Každopádně jsou nutná, protože jsme rizikovou oblastí,“ upozornil Hlaváč.

Podle něj totiž do městyse stéká povrchová voda z okolních katastrů, což souvisí s tokem říčky Litavy. „Například v době tání sněhu všechno stéká k nám. Chceme proto retenční nádrž, která přebytečnou vodu zadrží,“ doplnil místostarosta.

Zdroj: Deník.cz

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině