Blíží se uzávěrka soutěže NP Podyjí „Příroda kolem nás“

Aktualizováno 18. ledna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

NP Podyjí dětská kresba

Nejpozději do 31. ledna tohoto roku mohou zájemci z řad dětských výtvarníků posílat své kresby, malby či grafiky s motivy přírody do soutěže „Příroda kolem nás“, kterou organizuje Správa Národního parku Podyjí. Informuje o tom aktuální vydání Podyjského e-listí.

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši chráněnou přírodu. Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země, a zcela jistě mnohé z nich pozitivně ovlivnila. Chceme upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže: Kresby, malby či grafiky s motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2018 na adresu: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo. Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: Jméno a příjmení autora, soutěžní kategorie, název práce, výtvarná technika, věk autora, třída, rok vzniku práce, adresa školy včetně e-mailového kontaktu na školu či pedagoga. Uvedení adresy bydliště autora výtvarné práce není povinné, je však vhodné uvést adresu e-mailovou.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Obálku s pracemi označte vlevo dole názvem soutěže.

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu, a dále těm soutěžícím, kteří e-mailovou adresu uvedou v popisce výtvarné práce.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2018 /duben-říjen/ vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále budou výtvarné práce vystaveny v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu.

Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz. Zde je odkaz na oceněné z minulého roku.

Kontaktní adresa a další informace: Svatava Holubová, tel: 515291630, 606710300,
e-mail: infocentrum@nppodyji.cz, Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo.

Zdroj a foto Podyjské e-listí

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství