Blíží se setkání starostů na téma čistá Želivka

5. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Želivka - DSC_2981

Zastupitelé obcí, které mají svá území v povodí vodárenské nádrže Švihov, se příští týden 14. února 2013 od 16 hodin sejdou s představiteli státní exekutivy na téma čistá Želivka. Informoval o tom ředitel obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka Jaroslav Koráb.

Cílem pracovního setkání s experty, zástupci státní exekutivy a regionální samosprávy je najít společný postup k omezení vážného nárůstu vodní eroze půdy ze zemědělských pozemků. Místem konání je kulturní dům v Kožlí u Ledče. Obec svým katastrálním území zasahuje do I. ochranného vodárenské nádrže Švihov a časté erozní splachy zeminy a splaveniny z okolních svahů přímo vstupují do jejích vod.

V roce 2012 byly registrovány výrazné srážkové epizody s následným ukládáním sedimentů ve vodních tocích a vodních nádržích, a to v celém povodí vodárenské nádrže. Vážný problém znečišťování místních obcí splaveninami ze svahovitých zemědělských pozemků osévaných kukuřicí je dlouhodoběpředmětem stížností řady obcí na nečinnost státní exekutivy v ochraně tohoto významného vodního zdroje, který zásobuje 1,5 milionu obyvatel hlavního města Prahy a částí Středočeského kraje a Vysočiny.

Místní iniciativy v povodí vodárenské nádrže Švihov vítají současnou snahu akcionářů Úpravny vody Želivka, a.s. o vlastní provozování vodárny v Hulicích a očekávají tvorbu finančních zdrojů pro investice nejen pro vlastní vodárnu, ale i na nutná preventivní vodoochranná opatření. Plně spoléhají na to, že se konečně novému provozovateli podaří vnímat celé krajinné území nad vodárenskou nádrží jako zdrojovou oblast pro tvorbu kvalitní vody a realizovat nutná opatření pro zajištění trvalé udržitelnosti v součinnosti s místními obcemi a městy.

Pořadatelé uvítají účast novinářů a zástupců mediálních služeb, kteří se tímto způsobem dozví o reálném ohrožení bezpečného zásobování pitnou vodou z významného vodního zdroje Želivka.

Další dotazy zodpoví a informace podá RNDr. Jaroslav Koráb, tel. 728 998 953, Čistá Želivka, o.p.s.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla