Blíží se konference Vodní doprava na Labi

7. května 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 14. května 2015 se od 14:00 hodin v zasedacím sále Ministerstva dopravy koná odborná konference Vodní doprava na Labi. Informoval o tom Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR.

Tématem bude veřejná diskuze širokého spektra účastníků na témata vymezená v následujících dvou panelech:

1)      Potřebujeme v České republice vodní dopravu?

2)      Jaké jsou možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi?

Na webových stránkách Ředitelství vodních cest ČR http://www.rvccr.cz/aktuality/konference-vodni-doprava-na-labi bude k dispozici podrobnější program úvodních krátkých úvodních příspěvků jednotlivých panelů.

Hlavní prostor bude dán odborné diskuzi účastníků konference.

Program konference:

 13:30 – 14:00 Prezence

14:00 – 14:30 Úvodní slovo

  1. Ministr dopravy Ing. Dan Ťok 2. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec 3. Náměstek ministra dopravy 4. Náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D

14:30 – 15:50 Panel I – Potřebujeme v České republice vodní dopravu?

  1. Role vnitrozemské vodní dopravy v dopravní strategii České republiky

Přednášející: Ing. Vít Sedmidubský, odbor strategie MD

  1. Vnitrozemská vodní doprava a podnikatelský sektor

Přednášející: Ing. Emanuel Šíp, Hospodářská komora, dopravní sekce

  1. Jak průmysl využívá vnitrozemskou vodní dopravu

Přednášející: Ing. Ladislav Mravec, Národní strojírenský klastr, o.s,

  1. Potřebuje Česká republika vodní dopravu?

Přednášející: o.p.s. Zelený kruh – bude doplněno

  1. Odborná diskuze

15:50 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:30 Panel II – Jaké jsou možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi?

  1. Varianty řešení plavebních podmínek na regulovaném úseku Labe

Přednášející: doc. Ing. Pavel Fošumpaur, Ph.D, ČVUT v Praze, stavební fakulta, katedra hydrotechniky

  1. Posouzení vlivů na životní prostředí Plavebního stupně Děčín

Přednášející: Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt s.r.o., autorizovaná osoba EIA

  1. Lze plavební podmínky na Labi řešit i jinak než jezy?

Přednášející: Ing. Marián Páleník, Přátelé přírody, o.p.s.

  1. Odborná diskuze

17:30 Závěr

Shrnutí nejčastěji diskutovaných bodů

V rámci této konference bude možnost individuálních rozhovorů s vrcholnými představiteli obou ministerstev i dalšími účastníky konference.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail registrace@rvccr.cz .

Naše voda, ilustrační foto

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony