BLÍŽÍ SE KONFERENCE RYBNÍKY – NAŠE DĚDICTVÍ I BOHATSTVÍ PRO BUDOUCNOST

Aktualizováno 18. května 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

rybnik zamecky Breznice2

Česká společnost krajinných inženýrů, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. zvou všechny zájemce na odbornou konferenci spojenou s exkurzí Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost.

Konference se koná dne 18.6.2015 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, následující den (19.6.2015) na ni navazuje odborná exkurze.

Konference je zaměřena na problematiku rybníků a přináší široké spektrum pohledů na tyto krajinné prvky, které významným způsobem spoluutváří krajinu v naší republice. Z časového hlediska budou rybníky posuzovány z pohledu minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V rámci konference budou prezentovány příspěvky s tematikou kvality vody v rybnících, technických aspektů a bezpečnosti za povodní, ekosystémových služeb, obnovy rybníků a další. Na konferenci budou prezentovány mimo jiné následující vyzvané příspěvky:

  • Rybníky v historické krajině – fenomén několika tváří – Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
  • Ekosystémové služby rybníků – RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. • Úloha rybníků v transportu látek v povodí – Ing. Jindřich Duras, Ph.D., RNDr. Jan Potužák, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p.
  • Obnova a revitalizace pražských rybníků – Ing. Jiří Karnecki, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
  • Návrh, projekce a stavba vodní nádrže, KOPÚ Krsy – Ing. Václav Mazín, Ph.D., Státní pozemkový úřad

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice Datum: 18.6.2015 Časy: 8:30 (zahájení registrace)

Zdroj: ČSKI

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství