Blíží se Den otevřených dveří na přehradě Fláje

Aktualizováno 3. května 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

flaje

Povodí Ohře zve širokou veřejnost na den otevřených dveří na vodním díle Fláje, který se uskuteční v sobotu 18. května 2013, od 9.00 do 16.00 hodin. Tento den, netradičně v květnu, se pořádá u příležitosti oslav 50. výročí úplného uvedení VD Fláje do provozu.

Uvedl to dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Prohlídka vodního díla bude doplněna komentářem, který přiblíží roli i historii této i jiných staveb na řekách v povodí a činnost spadající do působnosti státního podniku Povodí Ohře.

Podmínky pro účast na prohlídce v rámci dne otevřených dveří jsou pro naprostou většinu návštěvníků snadno splnitelné. Musíte splnit „Desatero“.

Během prohlídky se ujde asi 200 schodů dolů a nahoru, trasa vede i po lávkách v hrázi ve výšce až 35 m nade dnem a chodí se v teplotě okolo + 6 °C. Je proto vhodné uzpůsobit tomu jak obutí, tak i ošacení. Nepřekonatelná závrať či zdravotní handicap je možné řešit individuálně.

Na prohlídku není třeba se registrovat. Vstup je zdarma. S prohlídkou se dostane na každého, ještě nikdy se nestal opak. Jen je třeba přijít včas. Na prohlídku se bude chodit dle příchozích – až se utvoří skupinka, vyrazí se na prohlídku. Bude zajištěno několik průvodců. Skupinku mohou tvořit samostatně pouze osoby starší 18 let, osoby mladší pouze v doprovodu osoby starší 18 let – na 10 dětí min. 1 dospělý. Novorozence a batolata je nutné vzít buď na ruku nebo do sedačky na záda či hruď. Nezbytně nutné je jejich perfektní zajištění!

Desatero k zajištění bezpečnosti při provádění exkurzí vodních děl

Účastníci jsou povinni:

1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.

2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.

3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.

4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.

5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.

6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu vodního díla.

7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.

8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení a svévolně nezasahovat do elektro instalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.

9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.

10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Tradiční den otevřených dveří na jiných vodních dílech proběhne dne 14. září 2013.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině