Blíží se další ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2016

1. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

konference-provoz-vodovodu-sovak-listopad-2015-img_6535_b

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pořádá ve dnech 25.– 26. října v Hradci Králové konferenci další ročník konference „Provoz vodovodů a kanalizací“. Sdružení to připomíná na svých webových stránkách.

Během prvního dne zazní například přednáška prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. Voda jako základ civilizace a úspěchu člověka (Bond a tekuté zlato), či prezentace na téma Sucho a podzemní vody. Účastníci konference se dozví podrobnosti k zákonu o registru smluv, zákonu o odpadech a vyhlášce o podmínkách použití kalů na zemědělské půdě, či zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Prezentována budou i konkrétní opatření Ministerstva zemědělství k omezení následků sucha. Pozornost bude věnována i následujícím tématům: udržitelná řešení srážkových a odpadních vod v malých obcích, Operační program životní prostředí 2014 – 2020, zejména financování projektů vodohospodářské infrastruktury, či nakládání se srážkovými vodami na území města Hradce Králové. Více se dozvíte v programu konference. Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Další informace na www.sovak.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (předchozí ročník konference)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace