Blíží se 7. ročník konference „Financování vodárenské infrastruktury“

4. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Logo konference

Ve čtvrtek 12. února proběhne v pražském hotelu DAP, Vítězné náměstí 4 v pořadí již sedmý ročník konference Financování vodárenské infrastruktury. Akci tradičně organizuje společnost B.I.D. services.

Zahájení konference je plánováno na 9.00 hodin, ukončení pak v 16.00 hodin. Konference je vhodná zejména pro nové představitele obcí, nově zvolených v loňských komunálních volbách, kteří musí řešit, jak nejlépe a nejefektivněji provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v rámci své obce. V minulosti řešila řada měst a obcí otázku volby optimálního modelu provozování vodárenské infrastruktury. Letošní, již sedmý ročník konference Financování vodárenské infrastruktury se pokusí objektivně uchopit výhody a nevýhody jednotlivých provozních modelů vodovodů a kanalizací v ČR a poskytnout tak zástupcům měst a obcí ucelený pohled na problematiku výběru nejvhodnějšího modelu provozování.

V programu konference se objeví i témata, která pomohou jednotlivým provozovatelům (ať už soukromým či municipálním) definovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v oboru vodovodů a kanalizací Důležitou změnou ve vodárenství je taktéž nová evropská směrnice k veřejným zakázkám a koncesím, resp. její dopady do in-house contractingu či její vliv na dohody provozně souvisejících vlastníků vodovodů a kanalizací.

Program konference:

9:00 – zahájení konference

Definování kvality a rozsahu služeb ve vazbě na velikost provozního území
Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Návrh koncepčního řešení reulace cen ve vodárenství
RNDr. Pavel Punčochář, CSc, Sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR*

Koncepce benchmarkingu v oboru VaK v ČR z pohledu SOVAK ČR
Ing. Jiří Heřman, člen představenstva SOVAK CŘ a předseda představenstva ČEVAK a.s.

Aktuální technická novela zákona o veřejných zakázkách (2015) a připravovaný nový zákon
Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., senior advokát, AK Havel, Holásek & Partners

10:50 – přestávka na kávu

Možnosti čerpání evropských dotací na vodohospodářské projekty v rámci programového období 2014 – 2020, alokované prostředky a podmínky čerpání dotace
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro oblast fondů EU

Monitoring vodohospodářských projektů OPŽP, první zkušenosti s monitoringem
Gabriela Křivánková, vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury, Státní fond životního prostředí

Aktualizace finančních nástrojů OPŽP + periodické přezkoumání
Tim Young MSc., nezávislý konzultant

12-50 – společný oběd

Přehled základních provozních modelů v ČR, jejich výhod a nevýhod
Ing. Pavel Válek, Grant Thornton Advisory s. r. o.

Jedním z mediálních partnerů konference je i portál Naše voda.

Naše voda, logo konference B.I.D.

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace