Bleskovou povodeň v Novém Rychnově způsobilo bramborové pole

Aktualizováno 15. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

eroze pole 9

V minulých týdnech způsobil prudký déšť lokální povodně v několika obcích na Pelhřimovsku. Jak přitom upozorňuje Havlíčkobrodský deník, na vině mohou být rozsáhlá bramborová pole na svažitých pozemcích v blízkosti obce.

V Novém Rychnově vznikla během průtrže mračen lokální povodeň, která zaplavila desítky domů, sklepů a zahrad. Povodeň měl na svědomí malý potok Rohozná, který pramení v lesích jen několik kilometrů za obcí. Je poměrně překvapivé, jak mohl tak malý potok na zhruba dvou kilometrech před obcí nasbírat tolik vody.

Vycházkou proti toku potoka Rohozná se příčina povodně rychle objevila. Je to zejména rozsáhlé pole brambor ve svahu nad potokem asi kilometr nad obcí. Hluboké brázdy brambor působí jako vodoteče, které bleskurychle vedou vodu po spádu, soustředí ji a v nejnižším místě, kde se spojí, vytvoří vodní struž, která má již značnou sílu, unáší půdu a plodiny z pole, vytváří hluboká koryta a rychle si razí cestu krajinou. V tomto konkrétním případě u Rychnova se zemědělci snažili evidentně využít některá půdoochranná opatření, aby tomuto jevu předešli, ale tato opatření při tak prudkém dešti nemohla být dostačující. Na svažitých pozemcích, jako je tento, je možno využívat i další technologické postupy, jako jsou například vsakovací žlábky na vrcholu hrůbku, nebo důlkování nekolejové brázdy, které napomáhá vsakování vody v místě a zabraňuje tvorbě vodotečí.

Hluboké brázdy mezi hrůbky brambor vedly rychle vodu po svahu, ta se spojila, protrhla hrůbky, unášela půdu a již s velkou silou pokračovala do údolí směrem k Rohozenskému potoku. V tomto případě však od mnohem větší povodně zachránila Nový Rychnov krajina před obcí. Voda z pole se vylila na několika místech do meze a louky, která ji pohltila. Na jiných místech si silný proud razil cestu lesem, unášel půdu, ale povodňová vlna a unášení půdy se v lese brzdilo, pomohl tomu i malý lesní rybníček. Poměrně zpomalená povodňová vlna se opět spojila až těsně před obcí, kde ji znovu zbrzdil návesní rybník.

Zdroj: Havlíčkobrodský deník, ilustrační foto archiv Naše voda (eroze)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině