Bezvýkopovou technologií rekonstruují kanalizaci v České Lípě

18. listopadu 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kanalizace-trubky2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v České Lípě a to v Moskevské ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík. 
Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 600/900 mm v Moskevské ulici je podle kamerové prohlídky zkorodovaná a má poškozené dno, takže vznikají kaverny. V souběhu vede litinový vodovod průměru 100 mm vybudovaný v letech 1926 a 1969. Je v dobrém stavu a bez poruch, takže rekonstrukci nevyžaduje.

„V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizace nahrazena v délce 179 metrů, a to šetrnou bezvýkopovou technologií zatažením vložky vejčitého profilu 600/900 mm do původní kanalizace. Tím se zamezí komplikacím, spojeným s uzávěrou a obnovou frekventované krajské komunikace,“ řekl Hladík.

Součástí stavby bude přepojení 24 stávajících kanalizačních přípojek na trase.

Rekonstruovaná kanalizace přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 40 připojených obyvatel.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace