Beton a asfalt snižují vododržnost krajiny

Aktualizováno 30. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

DSCN0540

Za posledních sedm let vynaložil Pardubický kraj na prevenci povodní více než 24 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí kraje Magdaléna Navrátilová.

„Tyto finanční prostředky byly poskytnuty především správcům toků na projektovou přípravu staveb na protipovodňovou ochranu. Opatření musí nejenom snižovat rizika povodní, ale i účinně zadržet vodu v krajině. Proto se v poslední době především podporuje výstavba takzvaných přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil.

Jedním z takových projektů na území regionu je poldr Žichlínek. „Ten je největší stavbou tohoto charakteru nejenom v celé České republice, ale i ve střední Evropě. Jejím účelem je ochránit obce v našem kraji, ale především velké sídelní aglomerace na území sousedního Olomouckého kraje –města Olomouc a Litovel. Stavbou vede také významný železniční koridor Česká Třebová – Olomouc. V rámci investice byla provedena revitalizace toku Moravská Sázava a ve zdrži poldru byly vytvořeny vodní tůně, které využívá nejenom vodní ptactvo, ale i místní rybáři. Stavba změnila v tom dobrém slova smyslu ráz krajiny a místní lidé ji využívají k rekreačním aktivitám,“ objasnil radní Kroutil.

V posledních desetiletích bylo území Pardubického kraje, stejně tak jako celá Česká republika, mnohokrát postiženo povodněmi. Vzhledem ke změně klimatických poměrů, kterou předpokládají odborníci z řad klimatologů i vodohospodářů, bude mít výstavba efektivních protipovodňových opatření stále větší význam pro ochranu života, zdraví a majetku obyvatel. „Aby však měla protipovodňová opatření dostatečnou účinnost, nesmíme zapomínat na řešení příčin snižujících vododržnost krajiny. Vedle úbytku humusu v půdě je obrovským problémem přílišná urbanizace krajiny. V České republice je to pro představu více než 12 hektarů denně, které pohltí beton a asfalt. Z hlediska celého světa denně přicházíme o plochu 320 kilometrů čtverečních. Pro představu se jedná o území, které je větší než město Ostrava,“ doplnil Kroutil.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině