Berounským náhonem po vyčištění a úpravách znovu teče voda

2. července 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

091120133101

Zásadní úpravy, které měly podle odborníků zvýšit hladinu vody v náhonu, provedlo město Beroun ve spolupráci se společností RenoEnergie, která provozuje na Berounce malou vodní elektrárnu. Díky nim se hladina vody v náhonu zvedla a voda znovu proudí i přes jez u Zajíčkova mlýna. Oznámilo to město Beroun.

Aby se hladina vody v náhonu zvýšila a Beroun se dál mohl pyšnit zákoutím honosícím se pojmenováním Berounské Benátky, shodli se všichni přítomní zástupci, že po dohodě s majitelkou  Zajíčkova mlýna je nutné obnovit hráz v odpadu z mlýna a současně obnovit dřevěné stavidlo u Zajíčkova mlýna. „Tato opatření jsme chtěli vybudovat bez prodlení. Ještě před tím ale bylo nutné vyčistit náhon od odpadků a zbavit jej některých keřů a nadbytečné zeleně,“ uvedl místostarosta Ivan Kůs s tím, že pracovníci Technických služeb Beroun v náhonu nasbírali plné čtyři pytle odpadků, převážně plastů, plechovek a plastových lahví. Poslední červnový týden byl stanoven termín výstavby hrázky v odpadu pod objektem Zajíčkova mlýna.

„Jednala jsem o těchto opatřeních s majitelem vodní elektrárny, který souhlasil, že stavbu na náklady města provede jeho společnost v rámci udržovacích prací a oprav v náhonu. Mohou je totiž lépe technicky zajistit,“ potvrdila berounská starostka Šárka Endrlová s tím, že město se do úprav rovněž zapojí.  Ukázalo se, že všechna navržená opatření byla úspěšná, protože se následně hladina vody v náhonu zvedla natolik, že opět proudí přes jez u Zajíčkova mlýna.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině