Beroun je už chráněn před stoletou vodou

23. července 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ochrana Beroun - Povodí Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil v rámci programu Podpora prevence před povodněmi výstavbu protipovodňových opatření v Berouně za téměř 125 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Protipovodňová opatření Berouna spočívají ve vybudování pevných zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení, které ochrání části městské zástavby na levém i pravém břehu Berounky a levém břehu Litavky před stoletou vodou. Protipovodňová ochrana se skládá ze tří částí, a to ochrany levého břehu v ulici Na Hrázi, pravého břehu pod mostem Míru a individuální ochrany zimního stadionu. Celková délka protipovodňových opatření dosahuje téměř tří kilometrů. Stavba započala v listopadu roku 2012.

Stavba o celkovém nákladu téměř 125 milionů korun, jejímž navrhovatelem je město Beroun, proběhla v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“. Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství a cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků.

Naše voda, foto z akce: Povodí Vltavy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství