Beroun bude chráněn před stoletou vodou

6. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II výstavbu protipovodňových opatření v Berouně, za téměř 125 milionů korun.  Sdělila to dnes mluvčí povodí Michaela Pohůnková.Protipovodňová opatření Berouna, který byl v posledních letech zaplaven velkou vodou, spočívají ve vybudování pevných zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení, které ochrání části městské zástavby na levém i pravém břehu Berounky a levém břehu Litavky, před stoletou vodou. Protipovodňová ochrana se skládá ze tří částí, a to ochrany levého břehu v ulici Na Hrázi, pravého břehu pod mostem Míru a individuální ochrany zimního stadionu. Celková délka protipovodňových opatření bude dosahovat téměř tří kilometrů. 

Stavba o celkovém nákladu téměř 125 milionů korun, jejímž navrhovatelem je město Beroun, probíhá v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství.

Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině