Benešov v hledáčku studentů architektury ČVUT Praha

11. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

diskuse mladí architekti Benešov - IMG_4953

Urbanistický vývoj vybraných městských částí Benešova si vzala na mušku čtyřicítka studentů architektury ČVUT Praha. Informovala o tom manažerka společnosti Posázaví, o.p.s., Jaroslava Tůmová s tím, že cílem je mimo jiné získat inspirativní dokumenty k rozvoji města.

Studenti ČVUT se například snaží navrhnout, jak zaplnit proluku na náměstí v Benešově, co postavit na místě zbourané tržnice, jak využít Táborská kasárna nebo jak propojit město s nedalekým Konopištěm. Vybraná témata budou studenti zpracovávat pod vedením odborníků v rámci svých semestrálních prací. Jejich výstupy, včetně modelů, budou prezentovány v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze od 29. května do 9. června. V Benešově si je zájemci budou moci prohlédnout od 2. do 31. října v Městské výstavní síni.

„Studentské práce nejsou prováděcí dokumentací, podle které by se mohly uvedené záměry realizovat, ale mohou sloužit jako užitečný podklad a inspirace pro úvahy představitelů města a občanů Benešova o dalším vývoji města.  Zcela určitě upozorní na hodnoty, které je dobré rozvíjet a problémy, které je nutné řešit. Mohou také pomoci vypracovat kvalitní zadání pro následné architektonické soutěže na dílčí úkoly,“ uvedli Ing. arch. Mikoláš Vavřín a Ing. Radmila Fingerová z Ateliéru krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT.

S nápadem na zpracování témat krajinářské architektury pro město Benešov přišel podle nich student pátého ročníku Fakulty architektury ČVUT Luboš Klabík. „Měl podklady tak dokonale zpracované, promyšlenou spolupráci s ateliérem Michal Kohout – David Tichý, že jsme jeho zaujetí pro proměnu Benešova neodolali a v letním semestru 2017 jsme vypsali jak krajinářská, tak urbanistická témata,“ dodali Mikoláš Vavřín a Radmila Fingerová. Studenti druhého ročníku oboru krajinářská architektura řeší proměnu Klášterky v park, do kterého by měli důvod chodit obyvatelé celého města, ale zároveň aby si uchoval své výjimečné kouzlo. Studenti čtvrtého ročníku oboru architektura se v rámci urbanistického zadání zabývají různými tématy jak v centru města (okolí kostela sv. Anny a piaristické koleje, náměstí), tak na jeho okraji (propojení města s Konopištěm a Kavčákem, sportovní areál a okolí Koupadel).

Na začátku března studenti v rámci třídenního workshopu prozkoumali vybrané lokality Benešova a setkali se s benešovskou místostarostkou Natašou Brukovou i s občany. „V zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji jsme měli připravené pracoviště s veškerým potřebným vybavením. Díky všem výše uvedeným skutečnostem se náš pobyt v Benešově stal pevným základem naší práce. Pro studenty je inspirativní pracovat na skutečných problémech a mít možnost mluvit o nich s obyvateli města,“ konstatovali Mikuláš Vavřín a Radmila Fingerová.

Podle Luboše Klabíka byl studentský workshop zároveň výsledkem snahy spolku archibn z.s. zvýšit informovanost obyvatel, zlepšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby v Benešově a rozvíjet dialog mezi městem a odborníky. „Studentské práce jsou dobrým podkladem pro debaty mezi veřejností a vedením města. Lze si na nich tříbit názor a reagovat na již navržené stavby nebo území,“ dodal Luboš Klabík s tím, že výsledky těchto diskusí pak mohou zvýšit kvalitu zadání reálných projektů.

Luboš Klabík přizval k účasti na worshopu i Lukáše Císaře, který se dlouhodobě zajímá o možnost revitalizace okolí piaristické koleje. „Jedna ze skupin studentů se zabývala přímo prostory kolem piaristické koleje a kostela sv. Anny, jednalo se zejména o možnost využití zdejších zahrad,“ řekl Lukáš Císař. Podobné iniciativy podle něj dávají městu a dalším subjektům obrovskou příležitost získat za symbolickou cenu kvalitní dokumenty, které mohou přispět k jejich rozvoji.

Kontakt pro další informace: Luboš Klabík, archibn z.s., e-mail: lubos.klabik@gmail.com, www.facebook.com/archibn

Naše voda, foto: Posázaví, o.p.s. (studenti ČVUT v diskusi)

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě