Baví Vás fotit? Soutěž „Voda je život“ je tu i pro Vás

Aktualizováno 20. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

291220133154A

Vodárenská akciová společnost, a.s., vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Voda je život“.  Soutěž je určena pro analogové, digitální barevné nebo černobílé fotografie. Uvedla to Ivana Večeřová z divize Znojmo, Vodárenská akciová společnost.

Pokud chcete soutěžit, stačí splnit následující podmínky:

1) Do soutěže lze přihlásit pouze snímky, jejichž jste autory

2) Námět snímku se musí týkat zadaného tématu, hodnotit se bude originalita, zpracování a kompozice

3) Maximální počet snímků od 1 autora – 3 ks

4) Na zadní straně fotografie bude uvedeno jméno autora, adresa, telefon, název a datum pořízení snímku

5) Fotografie je formátu 20 x 30 cm

6) Pro zaměstnance pořadatele je vypsána zvláštní kategorie

Odborná porota vybere 3 nejzdařilejší fotografie, jejichž autoři obdrží věcné ceny.

Uzávěrka soutěže: 31. 8. 2017

Autor se automaticky při zaslání fotografií vzdává autorského honoráře ve prospěch pořadatele a dává souhlas k možné publikaci. Snímky se nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat oceněné fotografie elektronicky.

Pořízené snímky zasílejte na adresu: VAS, divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Obálku označte „Fotografická soutěž“.

Další informace získáte na divizi Znojmo na telefonu 515 282 546 nebo emailu sekretar@vaszn.cz.

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině