AVÍZO: Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 10. až 11.5.

Aktualizováno 21. dubna 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Sdružení vodohospodářů ČR pořádá ve dnech 10. až 11. května 2011 v pořadí XXVI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.

Akce je určena zejména pro pracovníky životního prostředí státní správy a samosprávy a obce s rozšířenou působností a dále pracovníky krajských úřadů, vodohospodářských podniků či hygienických orgánů. V programu setkání bude mimo jiné výklad vodního zákona po jeho novele a návaznost na stavební zákon, využívání sedimentů z vodních nádrží a koryt potoků, výklad účinnosti zákona o vodách v souvislosti se stavem pozemků a diskuse a referáty na téma snížení současného rozsahu povodňových škod.

Bližší informace na www.vodakh.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace