Aplikace pro ochranu půdy

Aktualizováno 6. března 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

eroze řepka svah

Jak už portál Naše voda informoval, ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy vyvinulo nové funkce aplikace Limity využití půdy, která chce být nástrojem objektivního hodnocení podkladů v oblasti kvantitativní ochrany zemědělské půdy.

Týdeník Zemědělec nyní připomíná, že aplikace byla nově doplněna o možnost vyhodnocování komplexní analýzy lokalit. Nová funkce Analýza lokality umožňuje vyhodnotit statistické údaje pro uživatelem definovanou lokalitu. Uživatel dostane podrobné charakteristiky území, podrobné informace o kvalitě a ochraně půdy, vody a přírody. Těžiště hodnocených informací se odvíjí od posouzení zemědělské půdy, které určuje produkční i mimoprodukční funkce. V tom je tento interaktivní nástroj jedinečný na trhu analýz území a doposud v žádném nebylo možné čerpat z tolika zdrojů informací. Obsahové těžiště interaktivního nástroje představují exaktně odůvodněné a lokalizované informace, odvozené od vlastností zemědělské půdy, jež nejsou v každodenní praxi běžně dostupné.

Velmi důležitou součástí aplikace je seznam alternativních ploch, které by mohly být vhodnější ke směrování potenciálních investičních záměrů. Jde o plochy, jež neslouží k zemědělskému využití a je nutná určitá investice pro jejich revitalizaci, tzv. brownfielďy. Díky intenzivní spolupráci s CzechInvestem došlo k napojení na Národní databázi Brownfields. Byla také vytvořena rozsáhlá databáze zemědělských lokalit vhodných pro regeneraci a investice.

Výstupy analýz jsou informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. Použité datové vrstvy pocházející z územního plánování jsou blíže vysvětleny v územně plánovací dokumentaci. V případě, že má být aplikace použitá pro účely rozhodování, je potřeba v dalším kroku požádat příslušné orgány o poskytnutí dat s výkladem, stejně jako ostatní závazné dokumentace. Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: http://limitypudy.vumop.cz .

Zdroj: zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy