AOPK zveřejnila standard pro vytváření a obnovu tůní

7. dubna 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

tun

Agentura ochrany přírody a krajiny (OAPK) zveřejnila schválený standard pro vytváření a obnovu tůní. Má označení – SPPK B 02 001 a je součástí řady B – Voda v krajině.

Obsahuje zásady pro jejich optimální navrhování, budování a obnovu.

Do standardu nejsou zahrnuty tůně vznikající přirozeným způsobem bez antropogenního zásahu. Tůně jsou určené zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše. Tůně nejsou vodní plochy určené k chovu ryb.

Standard je na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ zdarma ke stažení (po zadání emailové adresy – z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Zdroj: AOPK, Foto: Karel Vrána

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině