AOPK plánuje zmenšit rezervaci Hradčanské rybníky.

20. června 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

hrad

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) vydala návrh na nové vyhlášení přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Ralska, které by upravilo rozlohu a zmenšilo by ji. Informuje o tom Jablonecký deník.

„Předkládaný návrh na nové vyhlášení obsahuje změnu rozsahu. Přírodní rezervace zabírá 87,62 hektarů a její ochranné pásmo pak 21,73 hektarů. Z původní plochy byla vyčleněna větší část lesních porostů a přidány vodní plochy u hradčanského letiště,“ uvádí v Deníku ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a předkladatel návrhu, František Pelc.

Do přírodní rezervace jsou v tuto chvíli zařazeny i méně hodnotné lesy a naopak ochranářsky významné vodní plochy součástí rezervace nejsou. Historický výnos je navíc vzhledem k současným normám ochrany přírody zastaralý, chybí mu jednoznačné vymezení a omezuje vlastníky parcel i tam, kde již pominuly ochranářské důvody. Návrh v současnosti obdržely dotčené orgány a obec Ralsko.

Zdroj: Denik.cz, foto: wikimedia commons, Petr Vilgus

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství