Ani kvalita pitné vody ve středních Čechách není ohrožena

5. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

voda-sklenice1-328x226

Kvalita pitné vody dodávaná 1. SčV, a.s. není ani vlivem povodní ohrožena a je stále pod zvýšenou kontrolou. Zdůraznila to dnes mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková.

V současné době podle mluvčí došlo pouze k mírnému zhoršení parametrů  jímané podzemní vody ve zdrojových studních pro veřejný vodovod Pečice. Z preventivních důvodů  bylo odběratelům, po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí, doporučeno, aby omezili používání  vody z veřejného vodovodu v obci k přímé spotřebě, tedy k pití.

„Vodu lze ale bez obav použít k mytí osob  a předmětů přicházejících  do styku s potravinami a pokrmy a k další běžné spotřebě.  Situace je momentálně řešena odčerpáním a desinfekcí zdrojových studní, po kterém budou odebrány kontrolní rozbory vody. Podle jejich výsledku rozhodneme o dalším postupu,“ uvedla Blaszczyková. Do doby vyřešení situace zajistila 1.SčV, a.s. ve spolupráci s vedením obce náhradní zásobování  dovozem pitné vody v cisterně umístěné na návsi.

V noci na dnešek došlo také k přechodnému zhoršení kvality vyráběné vody na úpravně vody Kozičín, stále je ale v souladu se stanovenými limity pro nouzové zásobování. „Situaci jsme vyřešili praním filtrů, omezením výkonu úpravny vody a  zprovozněním úpravny vody Hatě,“ vysvětlila Blaszczyková. V souvislosti s tím může být dnes na některých částech vodovodní sítě zásobené z úpravny vody Kozičín přechodně mírně nažloutlá voda.  Nepředstavuje to ale žádné zdravotní riziko a  po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí není v této souvislosti potřeba přijímat žádná omezení či opatření.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace