Aktuální statistiky: Množství odpadů končících na skládkách klesá

16. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

skládka - IMG_9064

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 milionů tun všech odpadů, z toho 1,56 milionu tun činil nebezpečný odpad a 30,46 milionu tun ostatní odpady. Informovala o tom dnes Jana Taušová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů. Z celkové produkce 32 milionů tun všech odpadů bylo znovu využito 83 %, z toho 79,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 10,3 % všech odpadů. Přes polovinu (51 %) z celkové produkce odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však byly téměř kompletně využity, a to téměř z 98 %.

Celková produkce všech odpadů v ČR 2009–2014

(v tisících tun)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
32 267 31 811 30 672 30 023 30 621 32 028

Zdroj: MŽP, 2015

Důležitou skupinou jsou komunální odpady, jejichž produkce v roce 2014 byla 5,3 milionu tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 506 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil necelých 17 %. V roce 2014 bylo využito 46,5 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 34,8 % materiálově (v roce 2013 30,2 %) a 11,8 % energeticky (v roce 2013 11,9 %). Skládkováním bylo odstraněno 48,3 % komunálních odpadů (v roce 2013 to bylo 52,2 %).

Oproti roku 2013 vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů, konkrétně se v roce 2014 v ČR materiálově využilo o 288 tisíc tun odpadů více než v roce 2013. Naopak kleslo množství odpadu, který skončil v roce 2014 na skládkách. Na skládky se komunálního odpadu loni vyvezlo o 129 tisíc tun méně než v roce 2013.

Produkce komunálních odpadů v ČR 2009–2014

(v tisících tun)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
5 324 5 362 5 388 5 193 5 168 5 324

Zdroj: MŽP, 2015

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy