Aktuální situace na tocích v Povodí Moravy

23. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ledové kry - PMO - 261-big

Aktuálně hladiny horních částí toků v působnosti státního podniku Povodí Moravy kulminují a místy již klesají. Informoval o tom mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že během odpoledních hodin mohou být přechodně rozkolísány tajícím sněhem.

Střední a dolní části toků budou vlivem dotoku stoupat a postupně kulminovat. V průběhu včerejšího dne média informovala o dosažení povodňových stupňů v Dalečíně a ve Veverské Bítýšce. V obou profilech se jednalo o měření ovlivněné ledovými jevy. Průtok v obou profilech nedosahoval hodnot druhého či třetího stupně povodňové aktivity a povodňový stupeň nebyl ani na jednom z míst vyhlášený.

Situace na tocích je monitorována a mechanizace je připravena zasáhnout. V průběhu dnešního dne pracovníci Povodí Moravy zasahovali na některých místech v povodí z preventivních důvodů. Lámání ledových ker s pomocí bagrů probíhalo ve Veverské Bítýšce. Na Oslavě v Dlouhé Loučce na Olomoucku byla s pomocí techniky uvolněna ledová bariéra. Na bezpečný průchod ledů do Moravy pracovníci Povodí Moravy dohlíželi na Trusovickém potoce.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. V současné době jsou veškeré retenční prostory volné a také části zásobních prostor nádrží volné. S ohledem na aktuální vývoj v povodí nelze ojediněle vyloučit vytváření ledových bariér v povodí a vlivem dotoku z horních částí povodí lze očekávat nárůsty průtoků ve vodních tocích. Další informační zprávu vydá Povodí Moravy operativně dle dalšího vývoje situace.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy