Aktualizace záplavového území a návrh aktivních zón na toku Jihlava nad VD Dalešice

Aktualizováno 23. ledna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ledooo

Povodí Moravy, s.p. Brno (PMO), útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval aktualizaci záplavové území toku Jihlava a návrh aktivních zón na toku v celém úseku od km 86,235 – km 184,500 v roce 2013. Uvedla to Gabriela Tomíčková, mluvčí PMO.

Výstavbou protipovodňových opatření jsou dotčené obce Třebíč, Jihlava a Luka nad Jihlavou. Na zbývajících úsecích dochází k aktualizaci pouze z důvodu změny mapového podkladu Zabaged.

Aktualizace záplavového území a návrh aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušným vodoprávním úřadům, tedy Krajskému úřadu kraje Vysočina ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavové území a aktivní zóny toku Jihlava byly zpracovány od VD Dalešice až po pramen, nad obec Jihlávka. Na toku Jihlava bylo v provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Další informace najdete na webu Povodí Moravy.

Zdroj a ilustrační foto: PMO

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině