Akce Čistá řeka Bečva II znovu začala

Aktualizováno 2. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

valm

V polovině ledna byly ve Valašském Meziříčí obnoveny práce na projektu Čistá řeka Bečva II v místní části Podlesí – Oznica. Oznámila to nyní mluvčí města Renata Votrubová.

V letošním roce ještě zbývá položit zhruba pět procent z celkové délky kanalizačního potrubí a provést související stavby. Po dokončení těchto prací budou opravovány povrchy komunikací ve všech lokalitách, dotčených výstavbou kanalizace. Tyto budou v jednotlivých lokalitách postupně probíhat od dubna do července roku 2015.

Při provádění dokončovacích prací a úpravách povrchů komunikací dojde k částečnému omezení dopravní obslužnosti, případně krátkodobému zákazu vjezdu do vymezených lokalit. Proto žádáme občany, aby měli pochopení s dočasnými omezeními dopravy, zvýšenou prašností a hlukem v blízkosti stavby.

„Po definitivní úpravě komunikací budou v daných lokalitách povolovány překopy a jiné zásahy do opravených komunikací jen ve výjimečných případech, kdy bude podmínka na opravu nového asfaltového povrchu min. 10 metrů na každou stranu od hrany překopu. Z tohoto důvodu žádáme všechny stavebníky, kteří mají povolení k zásahům do opravovaných komunikací, popřípadě o ně žádají, aby tyto zásahy provedli do dubna r. 2015,“ informoval David Černoch z odboru komunálních služeb meziříčské radnice. Dále upozorňujeme občany, že připojení na nově vybudovanou kanalizační síť bude možné až po její kolaudaci, která bude probíhat v červenci 2015,“ doplnil David Černoch.

Všechny podmínky pro připojení a další informace k projektu jsou zveřejněny na webových stránkách města  – „Aktuální informace k projektu Čistá řeka Bečva II“ http://www.valasskemezirici.cz/doc/34840/. Na těchto webových stránkách budou také občané seznámeni s datem, od kterého se budou moci připojovat na nově vybudovaný kanalizační řád.

Naše voda, Foto: město Valašské Meziříčí

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace