Do 9. listopadu lze využít výrazné slevy na vyčištění studny

29. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

hradní studna Kunětická hora IMG_3222

Celkem 1 600 korun ušetří zájemci, kteří využijí akční slevy na čištění studny v období od 24. října do 9. listopadu. Informují o tom webové stránky www.studnanaklic.cz.

U studní dochází neustále k takzvanému přírodnímu znečištění. Voda s sebou neustále splavuje různé mechanické nečistoty jako je písek, jíl, bahno a koloidní látky např. pyl, prach, jemně rozptýlené anorganické a organické částice, plankton, a jiné mikroskopické organismy. Tyto nečistoty, látky a částice spolu s manganem a železem, které je běžnou součástí přírodních vod, vytváří ve studni sedimenty, stěnové usazeniny a dnové kaly, jež podporují tvorbu řas, bakterií a plísní. To vše má negativní vliv nejen na kvalitu vody, ale také na vydatnost zdroje.

Kontrolu studny je optimální provádět dvakrát do roka, vždy před zimním obdobím a po něm. Je žádoucí zejména prověřit, zda není zákryt studny poškozený, zda je studna řádně odvětraná, případně uzamčena, a zda nedochází k prosakování povrchové vody do studny. Pravidelně je nutné zajistit odběr a rozbor vody akreditovanou laboratoří.

Údržba studny se provádí mechanickým čištěním a desinfekcí, jejím cílem je ze studny odstranit veškeré znečištění. Může být spojena také s orientační zkouškou vydatnosti. Interval čištění závisí na technickém stavu studny a kvalitě vody, obvykle jednou za 5-8 let, dle potřeby i častěji.

K tomu všemu lze ale také využít služeb specializovaných firem, například na zmíněné webové stránce www.studnanaklic.cz. Aktuální cenová nabídka je za vyčištění studny do hloubky sedmi metrů při průměru skruže do jednoho metru 3 290 korun, oproti standardní ceně 4 890 korun. Zmíněná cena zahrnuje vyčerpání veškeré vody ze studny, čištění pláště studny vysokotlakou myčkou, odstranění sedimentu, kalu a starého štěrkového lože ze dna studny do 0,5 m vrstvy založení nové štěrkové vrstvy na dně studny, desinfekci studny, revizi studny včetnětechnické zprávy (dle ČSN 75 5115 – studny individuálního zásobování vodou) a zpracování návodu k použití studny po jejím vyčištění.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka