80letý vodovod v Liberci se dočkal výměny

16. června 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

libe

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 83 let staré kanalizace a rozváděcího vodovodního řadu v Liberci – Vratislavicích. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka pochází z roku 1931. Je z betonových trub vnitřního průměru 300 mm a je vedena v místní asfaltové komunikaci. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je dožilá a ve špatném technickém stavu – zkorodovaná, netěsná, místy jí chybí dno a prorůstají kořeny, takže dochází k nežádoucímu natékání balastních vod. V souběhu s kanalizací je veden litinový rozváděcí vodovodní řad z vodojemu Vratislavice II o vnitřním průměru 350 mm, opakovaně poruchový v hrdlových spojích. SVS proto rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 275 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 350 mm v celkové délce 317,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních 21 vodovodních a 49 kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí na trase. Stavba bude provedena v rámci společného otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. května 2014. Stavební práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 94,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 119,1 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace