350 obyvatel v České Lípě se dočká nového vodovodu

4. března 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

130320132424

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v těchto dnech rekonstrukci zkorodovaného vodovodu v České Lípě. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový vodovodní řad o vnitřním průměru 300 resp. 200 mm vedoucí z vodojemu Hůrka do areálu bývalého Mlékárenského průmyslu a dál do Husovy a České ulice byl vybudován v roce 1985. Dnes je toto ocelové potrubí ve špatném technickém stavu, v celé délce hloubkově zkorodované a často poruchové, proto je řad odstaven a uvedená lokalita je zásobována z opačného směru. V těsném souběhu s tímto řadem je z vodojemu Hůrka veden do Husovy ulice druhý řad – zásobovací řad dolního tlakového pásma z oceli vnitřního průměru 500 mm. Tento řad z roku 1987 je v dobrém technickém stavu a z hlediska kapacity je předimenzovaný, proto může pokrýt kapacitu odstaveného ocelového řadu mezi vodojemem Hůrka a Husovou ulicí.

V rámci investiční akce SVS se vymění zkorodované ocelové potrubí v úseku mezi Husovou a Českou ulicí. Nově se použije potrubí z polyetylénu o vnitřním průměru 200 mm v celkové délce 514,6 metrů. Součástí stavby je přepojení dvou stávajících vodovodních přípojek na trase a výměna armatur v místech odbočení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. ledna 2014. V tomto týdnu proběhnou přípravné práce, tj. kácení náletových dřevin v trase vodovodu. Vlastní výkopové práce budou zahájeny 3. 3. 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 98,1 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace