Nejnovější zprávy

V kuřatech chlazených vodou kupují lidé vodu v ceně masa

Aktualizováno 14. března 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Stávající evropská legislativa nestanovuje povinnost označovat drůbež zemí původu ani informovat na obalech výrobků spotřebitele o tom, jaká technologie chlazení byla při zpracování drůbeže použita. Drůbež chlazená vodou přitom obsahuje v souladu s platnými zákony vyšší množství zbytkové vody. Celý článek…

Na protipovodňovou ochranu letos půjde 1,5 miliardy korun

Aktualizováno 13. března 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

 V loňském roce se na našem území podařilo dokončit 54 protipovodňových staveb za 1,45 miliardy korun. Letos má být dokončeno dalších 56 staveb za celkových 1,5 miliardy korun. Celý článek…

MZe zkontrolovalo téměř stovku nevyhovujících čistíren

Aktualizováno 13. března 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Limitům evropské směrnice na jakost odtoku vyhovuje 69 čistíren odpadních vod z 98, které v posledních měsících prověřilo Ministerstvo zemědělství. Výsledek prověrky 91 aglomerací, jež neplní požadavky stanovené příslušnými nařízeními, představilo dnes ministerstvo vládě. Celý článek…

Protipovodňová opatření na horní Opavě sníží povodňová rizika

Aktualizováno 13. března 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Ministerstva zemědělství a životního prostředí dnes předložily k projednání na vládě materiál o finančním zabezpečení na přípravu a realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy – stavba vodního díla Nové Heřminovy. Celý článek…

Rybářské lístky budou dostupnější, ministr Fuksa to vítá

Aktualizováno 17. března 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Podle návrhu novely zákona o rybníkářství, rybářství a výkonu rybářského práva mohou rybářské lístky vydávat obce s pověřeným obecním úřadem, a ne pouze obce s rozšířenou působností, jak tomu bylo doposud. Celý článek…

Obsah vody v některých potravinách (v gramech na 100 gramů)

Aktualizováno 1. dubna 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Voda je nejen základní stavební látkou všech organismů, ale ve většině případů je také podstatnou složkou potravin. Vypovídá o tom následující přehled. Celý článek…