Do 14 dnů bude dokončena tlaková štola Jordánu

Aktualizováno 6. srpna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Do 14 dnů bude dokončena tlaková štola táborského rybníku Jordán.  Oznámila to dnes táborská radnice.

V okolí budoucí spodní výpustě byla ukončena těžba sedimentu. To znamená, že po upuštění vody z Košína (obnovení retenční kapacity) může začít stavba vtokového objektu. Rovněž na šachtě uzávěrů pokračují v těchto dnech práce na železobetonových konstrukcích.

Tento týden bude v blízkosti hráze vytvořena nová sedimentační laguna opatřená kamenným záhozem, která bude sloužit k filtraci vody před jejím přečerpáváním do Tismenického potoka.

Pozornost lidí, kteří procházejí po jordánské hrází, stále poutá tým archeologů.  Ti nadále pokračují v odkrývání historických výpustí. Práce je to náročná, aby nedošlo k poškození případných nálezů, provádí se v těchto úmorných vedrech ručně. Sediment má jílovitý charakter, lepí se na lopaty.

Na dně Jordánu pokračuje těžba sedimentu, jeho ukládání na mezideponii a následný převoz na úložiště na Hůrce.  Zároveň se připravuje základní infrastuktura pro odbahňování horní části nádrže. Pracím předchází pyrotechnický průzkum. Poskytovatel dotace odsouhlasil jako další úložiště sedimentu prostor u Sudoměřic u Tábora. Kapacita představuje cca 45 000 tun. Ukládání do tohoto místa by mělo ulevit provozu těžkých vozidel v Čekanicích, kde se nyní kumuluje provoz těžké techniky více staveb. Na povolení dalších úložišť se pracuje.

Pokračují práce na demontáži provizorního přehrazení.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství