13. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Aktualizováno 22. května 2012 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství , Voda a naše peněženka

anguille_vivante

V rámci třináctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou zájemci od 19. června 2012 předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2 Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Oznámilo to dnes ministerstvo zemědělství.

Příjem žádostí skončí 25. června 2012.

Úhoř říční se přirozeně vytírá v Sargasovém moři, jeho larvy pak mořské proudy unášejí k břehům Evropy, kde jsou loveny při ústí řek ve formě monté. Právě v této formě, případně jako rozkrmené monté, jsou malí úhoři vysazováni do českých i moravských řek,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Vysazování mladých úhořů centrálně pro své členy organizuje Rada Českého rybářského svazu. „Ministerstvo zemědělství vyčlenilo pro účely zarybnění rybářských revírů mladými úhoři pro třinácté kolo OP Rybářství částku 10 milionů korun, z toho 75 procent pokryje příspěvek Evropské unie, zbylá částka půjde z českého státního rozpočtu,“ dodal ministr Bendl.

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření začne 19. června a všechny budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře a na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Příjem žádostí končí 25. června ve 13 hodin. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách SZIF, a to na www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 5. června 2012.

Vyhlašované kolo je určeno uživatelům rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Uživatelem rybářského revíru je osoba, které byl povolen výkon rybářského práva podle § 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Naše voda

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka